/ ШИЛЭН ДАНС / Тодруулга өгөх албан тушаалтан / Холбогдох

Холбогдох

Шилэн дансны мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ариунбат 99198016, ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч Ц.Сэлэнгэтэй 99502605 дугаарын утсаар холбогдоно уу.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:12:58
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:06
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:08
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:10
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:12
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:22
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:26
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:30
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:13:33
test:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 03:13:34
test:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 03:13:39
test:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 03:13:48
test:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 03:13:50
test:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 03:14:10
test:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 03:14:13
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:14:51
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:14:53
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:14:56
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:14:58
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:03
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:06
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:09
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:12
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:14
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:15
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:18
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:20
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:23
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:25
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:28
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:55
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:15:59
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:16:06
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 03:16:13
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 03:16:25
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 03:16:35
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 03:16:38
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 03:16:41
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 03:16:43
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:16:49
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:16:57
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:01
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:03
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:07
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:11
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:16
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:21
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:26
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 03:17:30
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна