/ Мэдээ мэдээлэл / Цагдаагийн хэлтсийн танилцуулга /
  • Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс нь 1978 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 315 тоот тогтоолоор анх 4 офицер, 6 цагдаатай, цагдаагийн групп бол...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна